april 18, 2012

Sjövärnskåren

Ungdomsutbildningen i Sjövärnskåren är treårig och stegrande. Den varvas med sommarkurser på Kungsholmen i Karlskrona skärgård och kurser på hemorten under vinterhalvåret.

Sedan 2001 genomför de tre lokala sjövärnskårerna i Skåne, Nordvästra Skånes Sjövärnskår i Helsingborg, Öresunds Sjövärnskår i Malmö och Sydöstra Skånes Sjövärnskår i Ystad, ungdomsutbildningen gemensamt.

Utbildningen följer våra utbildningsbestämmelser UBSU 2002 och inriktar sig framförallt på teoretisk och praktisk navigation. Dessutom ingår sjömanskap, optisk signalering och totalförsvarsupplysning i utbildningen.

Vid hemortsutbildningen i Öresund träffas vi normalt var tredje lördag och totalt cirka 10 gånger per läsår. Första året läser Ni mot förarintyg och andra året mot kustkepparintyg. Varvat med denna teoretiska utbildning brukar vi genomföra någon större övning per termin tillsammans med Blekinge Sjövärnskår. Dessa kan innehålla praktisk navigation i Karlskrona skärgård eller fältutbildning på den skånska heden. Vi har nyligen även inlett ett sammarbete med Försvarsutbildarnas ungdomssektion i SKåne.

Läs mer om sjövärnskåren på deras hemsida.