december 8, 2010

Försvarsutbildarna Skåne

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet vänder sig till killar och tjejer mellan 15 och 20 år som är intresserade av en framtid i Försvarsmakten. Utbildningen ställer krav på fysisk aktivitet och en vilja att lära och utmana sig själv.

Här får du på fritiden lära dig en mängd användbara och roliga saker som t.ex. sjukvård, hur man pratar i radio, orientering med karta och kompass, överlevnad och att skjuta.

Försvarsutbildarna har ungdomsavdelningar i flera skånska städer, där det bedrivs utbildning varje vecka och under några helger per termin. På november- och sportlov hålls det regionala kurser där aktiva ungdomar från hela Skåne samlas och övar tillsammans.

Utbildningen är uppdelad på fyra olika kurssteg.

Grundkursen

Gruppchefen och ställföreträdande signalerar in till T.O.Cenligt dom 7s.

Sambandstjänst är en del av grundkursen

Detta är den första kursen du får gå när du kommer till oss. Här får du lära dig en massa grundläggande färdigheter som t.ex. att marschera i takt, ta hand om skadade kamrater, prata i radio, sova i tält och att skjuta med gevär. Du får också öva dig på att samarbeta i grupp och ta hand om dig själv och din utrustning.

Dessutom får du information och utbildning om Försvarsmakten och om hur rekrytering och tjänstgöring fungerar.

Fortsättningskursen

Patrull med hund Foto: Magnus Starseth

Patrull med hund Foto: Magnus Starseth

När grundkursen är avklarad, vanligtvis efter en eller två terminer, blir du uppflyttad till fortsättningskursen där du bygger vidare på det du redan lärt dig och fördjupar dina kunskaper. Dessutom får du lära dig en massa annat som t.ex. hur man använder en skyddsmask och överlever ute skogen. Du får också prova på spaningstjänst, att använda karta och kompass samt att sova i vindskydd.

Ledarskapskurs 1

Gruppen befinner sig i ett bakre läge efter ha hamnat i enefterhands situation, Gruppchefen och ställföreträdare samverkar medT.O.C via radio för att lösa uppkommen situation.

Att vara gruppchef är en av uppgifterna du blir ställd inför under ledarskapskursen Foto: Magnus Petersson

Nästa steg är att prova på att vara chef. Du får utbildning i ledarskap och öva dig i att föra befäl över en grupp och lära dig mer om hur grupper fungerar och olika ledarskapsstilar. Dessutom ingår repetition och vidareutbildning i de färdigheter som du redan lärt dig. Du får också lära dig att ta emot och ge order till andra.

Ledarskapskurs 2

Nu är det dags att föra dina kunskaper vidare till andra elever. Därför får du lära dig grunderna i trupputbildning dvs. hur man planerar och genomför lektionspass på ett säkert och bra sätt. Du får också hålla i lektioner för eleverna på grundkursnivå och får förutsättningar för att kunna bli instruktör.

Mycket av utbildningen du får under Ledarskapskursen tar du med dig resten av livet och fungerar lika bra civilt som militärt.

Vapentjänst

Fotograf: Alexander Holmkvist

Fotograf: Alexander Holmkvist

Parallellt med kursstegen genomförs det regelbundna skjututbildningar. För dig som är ny i verksamheten och/eller är under 17 år gäller utbildning på gevär 22 som är ett vapen särskilt framtaget för ungdomar och för banskjutning. Det är enkelt att lära sig och ett bra nybörjarvapen för den som vill bli duktig skytt.

När du varit med ett tag och dessutom fyllt 17 får du lära dig att skjuta AK 4B. Detta är en automatkarbin med rödpunktssikte, samma vapen som används i hemvärnet och av soldaterna i de nationella skyddsstyrkorna.
När du fyllt 18 år och dessutom nått ledarskapsnivå ges det också möjlighet till grundläggande utbildning i strid för de eleverna som bedöms lämpliga av ungdomsledaren.