december 10, 2010

Vad händer sen?

Utbildningen som du får i ungdomsverksamheten öppnar givetvis ett antal vägar in i Försvarsmakten. Förhoppningsvis har du fått en god insikt i försvarsmaktens verksamhet samt ett antal kunskaper som gör dig lämplig för tjänstgöring i något av dess förband.

Oavsett om du varit med i Försvarsutbildarna, FMCK, FRO eller Sjövärnskåren finns det en plats för dig.

K6Az1VDy

Försvarsmakten

Försvarsmakten anställer personal i många olika anställningsformer. Du kanske väljer att bli soldat eller officer. Man kan även söka civil anställning i försvarsmakten som t.ex. mekaniker, ekonom eller informatör.

Första steget mot en anställning i Försvarsmakten är normalt att genomföra GMU.

Läs mer om en karriär i Försvarsmakten här.

 HV2

Hemvärnet

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är ett frivilligt förband i insatsorganisationen som finns över hela landet. I enheterna ingår förutom personal som gjort värnpliktsutbildning en stor andel specialister rekryterade och utbildade av frivilliga försvarsorganisationer.

Det finns idag två huvudsakliga vägar in i Hemvärnet. Det första sättet är att genomföra GMU som för en placering i Hemvärnet är en grundutbildning på fyra till sju månader, varefter du kan tjänstgöra som soldat i någon av hemvärnets bevaknings- eller insatskompanier.

Ett annat sätt är att genomföra GU-F, som är en kortare utbildning på cirka tre veckor och sedan välja en specialinriktning som t.ex. signalist eller fordonsförare. Du kan då välja en placering i huvudsak i staber eller i trossfunktioner.

Du kan läsa mer om Hemvärnet här.