Ungdomskurs innan midsommar

2015-06-12 – 2015-06-18

Vilket bättre sätt finns det att inleda sommarlovet än att åka med andra kamrater på en ungdomskurs i Falsterbo?

Sommarkursen är bred och bjuder på många olika upplevelser och erfarenheter . Besök vid Spaningsplutonen i Revingehed och förevisning av Sveriges i särklass modernaste Stridsfordon.

Samtidigt gör vi ett besök på CBRN anläggningen där vi kör brandbana och tillpassningskontroll med skyddsmask.

Under kursen bjuds det även på ett marint inslag i form av far-tyget HMS Östhammar. Sjövärnskåren ger oss en inblick i den marina verksamheten och tjänsten ombord på ett Örlogsfartyg.

I sommarvärmen genomför vi även grundläggande Överlev-nadsutbildning enligt Försvarsmaktens SERE A.

Anmälan görs till din ungdomsledare eller direkt till Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Kursen är öppen för samtliga ungdomar i Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

v524-25 Flyer Sommarkurs