Strapatsrik helg på heden

Årets regionala höstövning gick av stapeln på Revingehed i form av en strapatsövning under sista helgen i november.

Elever från hela Skåne ryckte på fredagen in vid truppserviceförrådet i Revinge. Efter gruppindelning och tilldelning av gruppmateriel gavs order att förflytta sig till nattens förläggningsplats. Grupperna förlades i skärmskydd som upprättades i höstmörkret och det var tacksamma elever som till slut fick tända eldarna och knoppa in för natten.

Bårbärningsmoment

Bårbärningsmoment

Lördagen gick i sanna strapatstecken med ett stationssystem där eleverna fick lösa olika uppgifter som t.ex. att såga skivor ur en timmerstock, förflytta skadad på bår och övning i de olika förflyttningssätt (läs ålning/hasning). På de sista stationerna blev eleverna tilldelade livsmedel för kvällens middag vid lyckat resultat. Detta kunde bestå av t.ex. potatis, morötter etc.

Tillagningen av dessa ingredienser var i sig en utmaning för de nu ganska trötta eleverna! Undertecknad utgår ifrån att uppskattningen för grönpåsar nu markant har ökat.

Söndagen ägnades i huvudsak åt vård och tid för utvärdering och reflektion. De flesta av de inryckta elever fullgjorde övningen. Uppfattningen på grupperna var olika men alla lämnade övningen ett par erfarenheter rikare.