Samövning i kylans tecken

Gruppchefen och ställföreträdande signalerar in till T.O.Cenligt dom 7s.

Gruppchefen och ställföreträdande signalerar in till T.O.C
enligt dom 7s.

Det är en kall vinterdag, i skånska mått mätt, när jag besöker Hässleholms övning på Hovdala utanför Hässleholm. En övning som man genomför tillsammans med ungdomsavdelningen i Trelleborg. Jag börjar med att möta upp övningsledare, Magnus Petersson, inne på gamla regementsområdet. Han återger kort övningsupplägget och berättar vad som hänt under gårdagen och natten. Huvudstyrkan har fått i uppgift att rekognisera framryckningsvägen för ett logistik kompani. En uppgift som tarvar en hel del eftertanke och en förståelse för hur ett sådant förband ser ut, med lite stöd konstaterade eleverna att vägen måste vara framkomlig även med lastbil. Magnus berättade att övningen gått bra så här långt men att man låg lite efter i tidsschemat, något som man kunde förvänta sig med hänsyn till väderleken.

 

När vi senare åkte ut på fältet så kan jag bara konstatera att så fina vinterdagar har vi få av under året. Det är kristallklart och i stort sätt vindstilla. Jag följer ett par instruktörer som har i uppgift att utlösa en kemisk attack mot eleverna, gasen simuleras med hjälp med en rökfackla. Eleverna väljer dock en färdväg som vi inte förväntat oss och vi tvingas omgruppera, inte bara en gång utan två. Till slut fattas ett beslut att två av instruktörerna aktivt ska söka kontakt med truppen och utlösa överfallet.

När jag lämnar övningen är momentet fortfarande igång men jag får senare höra att man lyckats väl med uppdraget.