december 7, 2010

Verksamhet 2016

Utöver de lokala utbildningarna erbjuds du som medlem ett antal regionala och centrala kurser och övningar varje år.

Regional verksamhet 2016

Vecka Datum Verksamhet Plats
41 2016-10-15 Pårustning nya ungdomar Revingehed
44 2016-10-30 – 2016-11-05 Ungdomsskola Falsterbo
47 2016-11-25 – 2016-11-27 Regional Höstövning Skåne