PK18+ Strid

Veckan började tidigt för ungdomarna. Redan på söndagsmorgonen avgick bussen från norra Skåne, ner via de olika kursgårdarna med destination Falsterbo kursgård. Inskrivningen genomfördes och det visade sig att vi på påbyggnadskursen med inriktning mot strid skulle bli två hela åttamannagrupper. Resten av söndagen gick åt till inkvartering, information från skolchefen och kortare utbildning, gällande bland annat värdegrund, av eleverna i instruktörskursen. Mot slutet av dagen fick vi tid att genomföra kursspecifik verksamhet och den tilläggsmateriel som krävs för att bedriva strid; hjälmar, stridsvästar, hörselskydd, med mera, tilldelades och tillpassades.

Första intrycket av eleverna var att många redan hade stor kompetens gällande militär verksamhet, något som vi har tidigare GK- och FK-instruktörer att tacka. Flera av ungdomarna hade även medverkat under slutövningen som genomfördes med gott resultat under våren och hade därav redan viss utbildning på automatkarbinen och grupps strid.

Måndagen fortlöp planenligt med ett hårdare BRAK-pass (morgonfys), skoluppställning och transport till regementet P7. Väl på regementet hämtades de automatkarbin 4 som skulle användas ut och utbildning på vapnen påbörjades. Tiden går snabbt när man har roligt och snart gick bussen tillbaka till Falsterbo för förläggningstjänst.

Samma morgonrutiner gällde även för tisdagen och när truppen väl kommit ut till regementet påbörjades övning i soldatfärdigheter på enskild nivå genom att trestegsprincipen/duellförfarande övades både torrt och löst. Då utbildningsnivån uppfattades som god av oss instruktörer valde vi att tidigt gå på stridsparsstrid och ungdomarna lärde sig snabbt hur dem uppnår eld och rörelse inom stridsparet med verktyg såsom växelvis och ansatsvis framåt/bakåt. Mot slutet av dagen bedrevs viss utbildning inom TOS (taktiskt omhändertagande stridsskadad) där ungdomarna fick lära sig att stoppa kraftiga blödningar samt hur man på ett enkelt sätt säkerställer att luftvägarna hålls öppna. Även tisdagen gick väldigt fort men när vi väl landade in kursgården klockan 1830 var kvällen för fin för att vi skulle avbryta verksamheten där. Ett fyspass genomfördes därför på stranden i månljuset och vi kände nog alla efter detta att vi var värda en god natts sömn.

Under onsdagen påbörjades utbildning på gruppnivå. De kunskaper som erhållits på enskild- och stridsparsnivå omsattes effektivt av ungdomarna till en förståelse för hur gruppen rör sig och verkar, både innan, under och efter striden. Utbildningen i strid genomförs med lös ammunition mot pappfigurer utplacerade i terrängen och gruppcheferna roteras för att samtliga ungdomar ska få möjlighet att både ge och ta order. Jag uppfattar det som att ett lugn infinner sig både hos mig själv och hos C Strid, Serg. Berglund då vi ser att ungdomarna fungerar bra i grupperna och på ett effektivt sätt löser de uppgifter som ställs dem. Det bådar helt klart väl kopplat till de tillämpade moment som vi planerat inför torsdagen och fredagen. Onsdagskvällen bedrivs i lugnets tecken på kursgården. Ungdomarna verkar spända inför morgondagen.

Vid ankomst regementet på torsdag morgon börjar vi dagen med att få en genomgång av de sjukvårdspatrior (sexhjuligt, bepansrat, sjukvårdstransportfordon som används bland annat i internationell tjänst) som nyttjas av P7. Medan vi är på motorområdet hämtas vapen och ammunition ut och så fort vi kommer utanför grinden till området kommenderas ???Tillämpade övningen börjar nu??? och ungdomarna får sina vapen och möjlighet att fylla ammunition. Förutsättning och läge är att vi nu är plutonen AQ som har till uppgift att utgöra kompaniets QRU (Quick Reaction Unit, dvs larmstyrka). Av kompanichefen får vi direkt i uppgift att bryta en fientlig postering i området. Jag, som nu agerar plutonchef, dvs. AQ01, ger order till de två gruppcheferna om att de skall patrullera olika vägar till UFA (utgångspunkt för anfall) för att där omgruppera till pluton och genomföra tilldelad uppgift. Vid återsamling UFA visar det sig då gruppcheferna avlägger rapport att fienden har genomfört eldöverfall på båda grupperna. Gruppcheferna har dock lyckats lösa ut detta genom att dra sig ur striden.

En ny order ges gällande brytandet av den fientliga posteringen. Plutonen framrycker inledningsvis på stridkolonn, lämnar därefter packningarna och medan EA (första gruppen i plutonen) dolt tar stridsställning mot hotet framrycker FA (andra gruppen) runt en byggnad och konfronterar de fientliga individerna. Visst skottlossning sker då fienden blir överrumplade men plutonen lyckas lösa uppgiften utan egna skadade.

Om jag för en stund sätter på mig övningsledarmössan så hade vi nu i uppgift att genomföra en förevisning för övriga delar av kursgården, dvs GK, FK, PK Överlevnad (det vill säga de övriga kurserna) på Falsterbofältet. Som plutonchef gav jag order om att vi nu har fått i uppgift från kompanichefen att lösa motsvarande uppgift på annan plats, närmare bestämt Falsterbofältet. Vi gjorde därför uppsittning i bussen och transporterades till platsen. Efter en kort kartrek och mindre modifieringar i ordern påbörjade framryckningen mot den plats där den fientliga posteringen bedömdes finnas. Även nu tog EA dolt stridsställning mot hotet och FA bröt posteringen. Denna gång gick allt så snabbt och smidigt att fienden gav sig utan att ett enda skott behövde avlossas. Plötsligt får vi rapporter om att en större fientlig styrka är på väg till platsen och det ges order om att vi skall dra oss tillbaka. EA skyddar FA tillbakaryckning och genomför därefter ett växelvis tillbakadragande inom gruppen. När faran är över och vi kommit från platsen bryts momentet och övningen pausas medan ungdomarna från GK, FK och PK Överlevnad får möjlighet att ställa frågor samt känna och klämma på vår utrustning.

Efter transport tillbaka till regementen påbörjas övningen igen och ungdomarna upprättar nu förläggning och genomför försvarsförberedelser inför natten. När det väl börjar bli dags att komma i säng rapporterar en grannpluton att de varit i strid och att enstaka fienden tagit sig igenom deras försvar vilket innebär att dem är på väg rätt mot vår bas. EA och FA agerar snabbt, tar sig ut ur tälten och tar stridsställning mot fältet där fienden förväntas komma. När fienden börjar verka mot vår position är vi väl förberedda och hotet avväpnas utan problem. Resten av natten sover jag själv gott men ungdomarna är på helspänn och förväntar sig att fienden skall attackera. Klockan 0600 på morgonen går den första larmmineringen vi upprättat runt basen. Fienden har tagit sig runt våra grannplutoner och attackerar oss nu bakifrån. Än en gång är grupperna snabba ur tältet och förberedda stridsställningar besätts. Åter igen biter fienden i det sura äpplet, dock görs bedömningen att vår förläggningsplats nu är röjd och vi väljer därför att bryta och påbörja återmarsch till regementet.

Vid ankomst P7 kommenderas ???Övningen avbryts??? och vård av vapen och fordon påbörjas. Jag känner själv en lättnad över att allt gått så bra som det gjort. Inte trodde jag att vi på fem dagar kunde utbilda en fullt fungerande pluton som inte bara på ett effektivt sätt löser ut försvarsstrid utan även behärskar mer komplexa uppgifter såsom brytandet av fientliga posteringar/checkpoints. Man kan säga vad man vill om den svenska försvarsmakten och dess beredskap men så länge vi har bra material att jobba med så tror jag att vi löser alla uppgifter som ställs oss.

Resten av fredagen gick i samkvämets tecken. Vid återkomst till kursgården genomfördes förberedelser inför kvällens kamratafton där alla kurser samlades i matsalen och senare gavs möjlighet att se på film.

Lördagen ägnades åt försvarsmaktsinformation och hemresa.

Det är både tungt och glädjande att det för de flesta av de ungdomar som vi haft i PK18+ var den sista ungdomskursen de får möjlighet att medverka i. Tungt för att vi kanske inte får träffa dem något mer men glädjande för att de av dem som väljer att fortsätta inom försvarsmakten kommer göra ett riktigt bra jobb vilket förhoppningsvis leder till att vi ses igen. Tack för en riktigt väl genomförd vecka, det gäller skolchef, såväl som instruktörer och ungdomar.

På återseende.

//AQ01
Stf C PK18+ Strid