Operation Garbo II: Det kalla kriget fortsätter…

Foto Magnus Starseth

Foto Magnus Starseth

Minnet av förra årets succéövning är färskt i minnet hos många när OP Garbo II går av stapeln den 28 maj. Och även om elevskaran är något mindre detta år är förväntningarna höga både från elever och instruktörer.

På onsdagen är det endast elever över 18 år som rycker in, detta för att de ska hinna med vapenutbildning och färdighetsträning innan stridsutbildningen kan påbörjas. Vi känner igen en hel del elever från förra årets övning, men det är även en hel del nyblivna artonåringar.

På torsdagens morgon kommer resterande eleverna till förrådsområdet för inryck, därifrån tar respektive plutonchef hand om eleverna. Efter en fotmarsch till förläggningplatsen ägnas resten av dagen åt förläggningsarbete och posttjänst.

Fredagen är den dag då övningen startar upp på riktigt, 18- plutonerna jobbar med spaning och 18+ utgör QRF (Quick Reaction Force). Ett upplägg som ger mycket stimulans för de spanande plutonerna.

Övningsupplägget känns i mångt och mycket igen, uppstarten är ganska mjuk för att sedan övergå i ett högt tempo och mycket aktiviteter. Eleverna fick under övningen uppleva överflygning med en rote JAS-39 gripen, åka bandvagn och dessutom prata med personal från Högkvarteret som besökte övningen under lördagen.

Att övningen blev lyckad står utom tvivel, vilket också återspeglades i elevernas kommentarer efter övningen.