Operation Garbo – Rudolf Ludvig

UFA Foto: Magnus Hansson

UFA Foto: Magnus Hansson

Redan namnet, Operation Garbo, skvallrar om ett övningsinnehåll som var vanligare för ca 20 år sedan. En tid då hotet från Stormakten i Öst präglade alla som bar svensk uniform. En tid som kallades det kalla kriget.

Redan i kallelsen gick att läsa om hur fientliga sabotageförband verkar på Svensk mark och hur 7:e och 8:e pansarbrigaderna är under mobilisering i Skåne. Övningsledningen spelar alltså i högsta grad upp ett Sverige i djup kris.

Elevernas roll i detta är enkelt. Dom ingår i ett lätt mekaniserad kompani (Rudolf Ludvig) med uppgift att bevaka och skydda 7:e och 8:e pansarbrigadens mobilisering. Genom ytövervakning löste eleverna under 18 år kompaniets underrättelseinhämtning, medan eleverna över 18 år, efter kompletterande utbildning, kunde gruppera för att försvara området mot fientliga attacker.

Under övningens gång djupnar krisen och fienden börjar till och med sätta in flygplan för att försörja sina sabotageförband. Dessa var i själva verket flyg ur FFK som deltog i övningens målspel. Redan under övningens andra dag gjorde fienden sin första materielfällning med fallskärm, rakt framför en av kompaniets plutoner som spanade i området. Kompanichefen fattade ett snabbt beslut att beslagta materielen som visade sig bestå av underrättelser till sabotageförbanden. Givetvis hade kompaniet stor nytta av detta underlag i den fortsatta verksamheten.

Under övningens tredje dag fick kompaniet order från bataljonen (Viktor Ludvig) att framgruppera till Björka för att agera på tidigare konfiskerade underrättelser. Förflyttningen genomfördes med bandvagnar ur ett fiktivt grannkompani och inom några timmar var Rudolf Ludvig grupperade på Björka Flygbas. Det visade sig att fienden redan fanns på plats och spaningsplutonerna grupperade i OP för att spana mot sin motståndare. Återigen försökte fienden fallskärmsfälla materiel men efter en kort skärmytsling, med skadade på båda sidor, fanns innehållet i Rudolf Ludvigs händer och fienden hade lämnat platsen. Adam plutonen som agerat sjukvårdsresurs fick också jobba hårt med att omhänderta de skadade.

Ett par timmar senare gjorde fienden ett nytt försök att fälla material men misslyckades återigen. Denna gången visade innehållet ett planerat anfall mot Revinge och kompaniet omgrupperade igen, nu tillbaka till Revinge.

Kompaniet grupperades på en plats där fienden troligen skulle framrycka, den stridande plutonen tog en flankerande position. Efter mörkrets inbrott kunde en fordonsburen fientlig styrka siktas som senare gjorde halt på en, för fienden, oläglig plats. Efter en kortare eldstrid konstaterades att fienden bekämpats och att hotet för denna gången var undanröjt.

SLUT OPERATION GARBO – Del ett
Fortsättning följer!