OP Garbo – En händelserik dag två

Dagen började med en tidig revelj och ungdomarna försågs med frukost och ett nytt nummer av Brigad Bulletinen, övnings målspelstidning. Adam och Bertil Rudolf, övningens 18- plutoner, fick order om att upprätta olika o-platser i närområdet. Uppgiften innebar att eleverna fick genomföra personlig maskering och göra sig marschfärdiga.

Fallskärmsfällning Foto: Magnus Hansson

Fallskärmsfällning Foto: Magnus Hansson

Adam Rudolf hade order om att upprätta OP vid kvinnevad i avsikt att spana mot en framryckande fiende. Snart kom dock rapporter om ett misstänkt flygplan i området inom kort började cirkulera över området. Vid en sista överflygning släpptes en fallskärm från planet och plutonen fick i uppgift att undersöka det närmre. Det visade sig vara en materielfällning med underrättelse material till fienden. När materialen säkrats gav order om återmarsch till stabsplatsen för att överlämna materielen och utspisa lunch.

Eftermiddagen fortsatte i samma tecken och under kvällens uppställning redogjordes verksamheten för hela kompaniet. Kompanichefen orienterade också om kompaniets nya beredduppgift, att från och med nästa morgon vara beredd att lösa uppgifter på andra platser. Uppgiften innebär eventuellt längre förflyttningar varför en passagerarutbildning på BV206 genomfördes.

Efter utbildningen genomfördes de vanliga kvällsrutinerna med att upprätta eldpostlistor och posttjänst. Nu gäller vila tills gryningen.