OP Ares – Ett riktigt hundjobb

Patrull med hund Foto: Magnus Starseth

Patrull med hund Foto: Magnus Starseth

Fredagen den 22 mars, klockan 18:00 samlandes eleverna ur Försvarsutbildarna Trelleborg för helgens fältövning. Kvällen började med en ordergivning från plutonchefen Robin Becker. Orienteringen gav en bild av ett oroligt Europa där sabotage förband opererat i flera länder. Indikationer finns också att sådana förband opererade inom Sveriges gränser. Plutonen fick i uppgift att säkra ett objekt på Revingehed som bedöms i risk att utsättas för sabotage. Man fick också förstärkning i form av hundekipage för att lösa uppgiften.

Efter ordergivning påbörjades en febril aktivitet med lastning av fordonen för fordonsmarschen till Revinge. Marschen ledde plutonen till en FAP ca 1 km från objektet, därifrån framryckte plutonen till fots fram till objektet. Man stötte redan då på misstänkta element som snabbt lämnade platsen. Objektet genomsökdes och spår hittades efter moståndaren.

När objektet var säkrat kunde stabplats och förläggning upprättas samtidigt som patrullande post sattes ut för att bevaka området. Bevakningen fortsatte genom natten under vilken moståndaren siktades och markerades vid flera tillfällen.

Under lördagen fortsatte verksamheten och nu kom hundarna verkligen till sin rätt, plutonchefen hade gett order om att patruller skulle utlösas i närområdet för att försöka lokalisera fienden. Redan på morgonen ledde detta till att en moståndarens fordon kunde konfiskeras.  Arbetet fortsatte under dagen och ledde till att mörkermännen vid flera tillfällen drevs bort från området och att 3 st tillfångataganden kunde göras.

Motståndaren fortsatte dock att ligga på och även under denna natt fick plutonen jobba hårt för att säkra objektet. För att underlätta bevakningen sattes också larmminor ut av plutonchefen vilket snabbt gav resultat.

Vid söndagens utvärdering konstaterades att både elever och instruktörer var väldigt nöjda med övningen. Hundarna hade varit ett uppskattat tillskott som varit till stor hjälp och som man gärna såg igen.