Kursvecka i Höllviken

Ute på Falsterbofältet hade grundkursen (Gk) precis gjort klart för att äta mat och fick lära sig använda fältköket. Fortsättningskursen (Fk) som hade sitt läger alldeles intill gjorde sig också klara för att äta. De hade sovit ute under natten i vindskydd som de själva hade byggt. De sov sju till åtta stycken i varje vindskydd vilket hade varit lite trångt men samtliga var nöjda med kursen även om några sa att de hade frusit lite under natten.

Lotta Lilie visar upp pilspetsarna de har tillverkat under överlevnadskursen.

Den här gången gick även två praktiska kurser (Pk), en i överlevnad och en för de som är arton år eller över (18+). Praktiska kursen i överlevnad hade sin förläggning en bit in i skogen och hade det väldigt bra. Deras bivack hade anor från de Amerikanska indianerna och de hade fått lära sig tillverka pilbågar och pilar med spetsar som de själva hade fått göra av flintstenar. Kursen för 18+ innehöll, förutom stridsmoment även utbildning i sjukvård och folkrätt.

Under mitt besök höll överlevnadskursen på att koka lut som de sedan skulle blanda med bitar av näverticka som gör att den håller glöd bättre. De som gick överlevnadskursen var väldigt nöjda och många av eleverna på de andra kurserna visade stort intresse för att gå en överlevnadskurs i framtiden.

Pk 18+ höll till på P7:s övningsfält och skjutbanor men kom ner till Falsterbofältet för att genomföra en uppvisning i hur man tar sig fram i skogen i olika formeringar. Efter att de hade smugit en bit i skogen fick de syn på två ”fiender” som de omhändertog lugnt och smidigt, vartefter de drog sig tillbaka genom skogen igen. Efter genomförandet samlades eleverna från alla kurser så att de kunde ställa frågor till de som gick Pk 18+ och de fick även möjlighet att klämma och känna på deras utrustning.

På fredagen kommer Gk- och Fk-kursen att genomföra en kamratmarsch. Den består av, förutom att marschera från Falsterbofältet tillbaka till kursgården, ett antal stationer längs vägen där de ska lösa uppgifter av olika karaktär. Det är Instruktörsskolan som har planerat marschen och till sin hjälp har de eleverna från Pk-överlevnad tillsammans med några av de instruktörer som leder kurserna.

Fk. Magnus Starseth, Försvarsutbildarna Kävlinge