Hur ser ett sportlov i Falsterbo ut?: Del 1

Klockan är 07.45 på morgonen när vi anländer till Falsterbokursgård på måndagsmorgonen och det är snart tid för uppställning med flagghissning och avlämning till kaptenen Jerker Andersson.

Här är sammanlagt 5 ungdomskurser:

  • Grundkursen (Gk)
  • Fortsättningskursen (Fk)
  • Ledarkunskapskursen 1 och 2 (Lk1,2)
  • Praktikkursen (Pk) som i år har inriktning på Sjukvård
  • samt en Instruktörsskola

Alla är uppställda i de olika kurserna intill flaggstången. De olika kurserna lämnar av till kaptenen som tar befälet över kurserna. Han kommenderar alla i givakt och ger sen klartecken att hissa den svenska flaggan. Detta sköts av två personer från Instruktörsskolan.

Skolchefen tar emot Foto: Magnus Starseth

Skolchefen tar emot Foto: Magnus Starseth

Kaptenen hälsar alla välkomna och kommenderar manöver till alla kurser och berättar om händelser som skett utanför kursgården och även utanför Sverige. Mest är det politiska och militära nyheter men ibland är det även vad som hänt under det pågående OS.

Därefter presenterar han olika övriga befäl så som VB som man ska vända sig till om man har någon fråga angående kursgården eller om man får problem under natten. Han presenterade även mig och min kollega från Info/Press gruppen och informerade om vad vi gjorde och varför.

När morgonuppställningen är avslutad så tar respektive avdelningschef befäl över sin kurs och informerar dem om vad som ska hända. Här följer vi först Lk2-kursen in till ???Folk och Försvar??? som är på besök och ska lära ungdomarna om vad de gör samt att de kommer få prova på att vara ???minister för en dag???.

Kort fakta om Folk och Försvar: http://www.folkochforsvar.se/

Folk och Försvar ska vara ett forum där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts och utbyter kunskap och erfarenheter samt sprida kunskap och främja en levande debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik.

Vår vision

Folk och Försvars vision är att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet för oss alla i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas. Hos oss möts olika människor och olika åsikter.

Spelet som ungdomarna får prova på utgår från en påhittad historia om 5 olika länder + ???Centrumön??? och ???Förenade Supermakterna??? som mer eller mindre har all makt. Målet är att alla länder ska vara demokratiska och vara stabila med varandra.

De 5 olika länderna heter:

  • Bati
  • Amaso
  • Cindro
  • Dometo
  • Estigi

Och ligger i Gröna Havsregionen.

Dessa olika länder har då olika problem som är allt från diktatur med militäriskt styre till miljöproblem och illegal handel samt minoritetsgrupper.

Eleverna delas in i dessa 5 olika länder och under dagens gång så får eleverna lära sig om sitt land och deras starka samt svaga sidor och målet är att diskutera sig fram och komma överens med de andra länderna om hur de kan förstärka regionen.

Samtidigt så kommer ???nyhetsreportage??? om olika händelser som sker i länderna, om ett tillstånd i ett land förvärras eller om någons ekonomi blir bättre och så vidare.

Detta spel är igång fram till lunch tid och precis när ungdomarna ska packa ihop och vi kommer in för att kolla till dem så hör man de sista stora diskussionerna om länder som förklarar krig med varandra. Det hela ledde till ett stort världskrig mellan länderna i denna region och med det stoppades leken och några slutliga diskussioner och synpunkter på agerande gicks igenom innan leken var slut.

Samtidigt som detta pågår i en del av kursgården så tittar vi in till grundkursen som är i full gång med att lära sig gradbeteckningar.

Vissa av ungdomarna har precis fått ut sina uniformer och saknar märken så de som inte har sina märken påsydda får sitta och sy på dem med nål och tråd samtidigt som deras kamrater hjälper dem att plugga.

Lite senare fortsätter instruktörsskolan kursen med någon timmes exercis och för några var detta en ny sak men det blev bra resultat.

Under förmiddagen så hade Instruktörsskolan också utbildning i kniv, yxa och såg till Fk där de lärde sig hur man hanterar dessa material och risker med att använda dem.

Den praktiska kursen fick en utbildning i sjukvård under förmiddagen och eleverna satt i djup koncentration och lyssnade och antecknade. På eftermiddagen delades eleverna in i fyra grupper och varje grupp fick en uppsats de skulle skriva.

Grupp 1. Matsmältningssystem och matsmältningsorgan i fokus på bukskador.
Grupp 2. Andningsorgan med särskild fokus på lungskador.
Grupp 3. Extremiteter med fokus på frakturer.
Grupp 4. Nack– och skallskador med fokus på skalltrauma.

Eleverna använder sig utav den material de fått ut av övningsledaren men de får även använda internet genom allt från dator till sina smartphones. De har fria tyglar så att säga.