Högt i tak under ungdomsledarnas konferens

Foto: Magnus Starseth

Lördagen den 8 december genomfördes ungdomsledarkonferens på MFFC i husie. Dagen, som började med gemensam frukost, samlade ungdomsledare och instruktörer från Skånes alla hörn. Förutom att vara ett forum är konferenserna ett tillfälle då alla träffas, något som speglas i de glada hälsningarna mellan gamla och nya kollegor.

Konferenserna är ett forum där vi får en möjlighet att diskutera gemensamma frågor och uppnå en samsyn inför kommande verksamhet, säger Kn Jerker Andersson.

Konferensen började med ett bildspel från årets genomförda verksamheter. Det konstaterades ganska fort av mängden bilder som visades att det är många tillfällen som genomförts, både regionalt som lokalt.

Sedan följde ett digert schema, Försvarsmakten redogjorde för förutsättningar inför 2013 och arbetsläget i olika frågor. Information som är vital för ungdomsledarnas arbete och planering.

På plats fanns även rekryteringsansvarig från P7 som presenterade en del nytänk inom området rekrytering. Målsättningen ska vara att rekrytera till hela Försvarsmakten, alltså inte bara till den egna organisationen.

Försvarsutbildarnas förbundsstyrelse var också representerad i form av Joakim Jacob. Han presenterade bl.a. de ekonomiska förutsättningarna som såg väldigt positiva ut. För 2013 ökas de statliga anslagen avsevärt, något som även speglas ner på lokal nivå. Joakim presenterade även Försvarsutbildarnas nya förbundsungdomsledare, Fredrik Rosenlind. Fredrik har tidigare varit ungdomsledare i Malmö och ser nu fram emot utmaningen att leda och utveckla verksamheten på ett högre plan.

Konferensen avslutades med en debatt om hur olika frågor hanteras både regionalt och lokalt. Det blev en livlig diskussion med synnerligen högt till tak, resultatet blev en del frågor som förbundsungdomsledaren tar med sig att hantera under året tillsammans med ungdomskommittén.

Allt som allt kan vi se fram emot ett verksamhetsår 2013 med goda förutsättningar och nya spännande utmaningar.