Ungdomsavdelningar finns på flera håll i Skåne, på kartan ser du vilken avdelning som ligger närmast dig. Avdelningens verksamhet leds av en ungdomsledare, som är utbildad och godkänd av Försvarsmakten. Förutom ungdomsledaren har varje avdelning ett antal instruktörer med olika kompetenser. Tillsammans planerar de och genomför verksamheten med teori, praktik och fältövningar ute i skogen.