Ungdomskurs innan midsommar

2015-06-12 – 2015-06-18 Vilket bättre sätt finns det att inleda sommarlovet än att åka med andra kamrater på en ungdomskurs i Falsterbo? Sommarkursen är bred och bjuder på många olika upplevelser och erfarenheter . Besök vid Spaningsplutonen i Revingehed och förevisning av Sveriges i särklass modernaste Stridsfordon. Samtidigt gör vi ett besök på CBRN anläggningen[…]

OP Big Spender

Lugnt. Inryckning. Fylla i papper. Hämta utrustning. Dela in i grupper och plutoner. Hälsa på sina kompisar. Som början på vilken övning som helst. Sen slutar likheterna. Men ungdomarna vet inte om det än. Det börjar med marsch ut till stridsbyn i Gravljunga. Där påbörjas spaning in mot byn. Efter ett tag går plutonerna in[…]

Nyutrustning av ungdomar

Under sensommaren och hösten har den gröna ungdomsverksamheten med Försvarsutbildarna i spetsen genomfört några gemensamma rekryteringsevent. Lördagen vecka 42 blev det således dags för några av de nya ungdomarna att för första gången nyttja persedlar och materiel från Försvarsmakten. Ca 65 ungdomar från hela Skåne samlades under morgon och förmiddag för att pårustas. Nästan som på gamla dar[…]

Studiebesök på PATGB 360

Under början av juni månad så gavs ungdomarna ur Hässleholm´s avdelning möjlighet att titta närmare på PATGB 360 som Försvarsmakten har köpt in. Ungdomarna fick en teoretisk genomgång utav vagnen för att dem skulle få röra sig på och i vagnen. Förevisningen slutade med att ungdomarna fick åka en runda på väg och i terräng.

Operation Garbo II: Det kalla kriget fortsätter…

Minnet av förra årets succéövning är färskt i minnet hos många när OP Garbo II går av stapeln den 28 maj. Och även om elevskaran är något mindre detta år är förväntningarna höga både från elever och instruktörer. På onsdagen är det endast elever över 18 år som rycker in, detta för att de ska hinna med[…]

En kväll på Revingehed

Ungdomar ur Hässleholmsavdelningen fick under en onsdag i början på maj åka ner till Södra Skånska Regementet P7 för att genomföra täthetsprov med skarp tårgas, ungdomarna var mycket nervösa och ivriga innan täthetsprovet. ???Det var inte så farligt som jag trodde??? var huvud samtalet efter genomfört täthetsprov. Efter att man har genomlidit ???gasningen??? så får[…]

Hur ser ett sportlov i Falsterbo ut?: Del 1

Klockan är 07.45 på morgonen när vi anländer till Falsterbokursgård på måndagsmorgonen och det är snart tid för uppställning med flagghissning och avlämning till kaptenen Jerker Andersson. Här är sammanlagt 5 ungdomskurser: Grundkursen (Gk) Fortsättningskursen (Fk) Ledarkunskapskursen 1 och 2 (Lk1,2) Praktikkursen (Pk) som i år har inriktning på Sjukvård samt en Instruktörsskola Alla är[…]